Дежурен лекар

Денонощен лекар, София

Разполагаме с лекар на място, който може да съдейства с процесите по удостоверяване на смъртта и последващата документация.

Дейност на дежурния лекар

 

При случай на смърт на близък човек в домашни условия, трябва да се свържете с личния лекар за удостоверяване на смъртта със съобщение за смърт. В случай на смърт на близък в болнично заведение, удостоверяването на смъртта се извършва от лекуващия лекар.

Нашата Погребална агенция осигурява надеждна координация с денонощен дежурен лекар, за да гарантираме правилното изпълнение на процедурите и спазването на всички необходими правила, както и изготвянето на документацията за удостоверение за смърт със съобщение за смърт и медицинско свидетелство.

денонощен лекар смърт софия

Удостоверяване на смърт

Смъртта трябва да бъде потвърдена от компетентно медицинско лице и то да издаде медицинско свидетелство.

Издаване на съобщение за смърт

Преди да се издаде смъртен акт, трябва да се изготви съобщение за смърт от лекар и да се представи в общината.

Издаване на разрешително за кремация

Заедно със съобщението за смърт, близките трябва да поискат и разрешително за кремация от същия лекар, в случай че са избрали този метод.

Често задавани въпроси

Смърт в домашни условия

При настъпила смърт в домашни условия, трябва да се свържете с личния лекар на починалия, за да може да се потвърди смъртта и да бъде издадено съобщение за смърт. Бърза помощ не съдействат с тези процеси и ще ви пренасочат да се свържете с личен лекар. Ако сте избрали вариант за кремация, личният лекар издава разрешително и за това.

Ако не можете да се свържете с личен лекар, можете да се обърнете към Погребалната агенция за съдействие. Ние разполагаме с услугите на денонощен дежурен лекар в София.

Смърт в болнични условия

При настъпила смърт в болнични условия, лекуващият лекар на починалия трябва да потвърди смъртта и да издаде съобщението за смърт.

Тялото на починалия остава в болничното заведение докато не се свържете с Погребалната агенция, която да осигури извозването му.

ВАЖНО! При извозването на тялото на починалия, той трябва да пътува заедно с личната си карта и съобщението за смърт.

Кога се издава съобщение за смърт?

Съобщението за смърт трябва да бъде издадено не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта.

Какви документи са нужни за да се издаде съобщението за смърт?

За да се издаде съобщението за смърт, трябва да бъде предоставен личен документ на покойника – лична карта, шофьорска книжка или паспорт.
При липса на документ на починалия се издава служебна бележка от общината като удостоверение на самоличността.

Свържи се с нас

Свържи се с нас по всяко време на денонощието на нашия денонощен номер или по електронната ни поща.

→ Телефонни номера на Погребалната агенция:

Денонощен номер: 0700 166 02 / 02 9963056
Мобилен номер: 0877 126665

→ Електронна поща на Погребалната агенция:

→ Адрес на Погребалната агенция:

Изпрати запитване до имейл на Погребалната агенция

13 + 6 =

/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/